BŁAŻEJ PINDOR: STAN FUGI

BŁAŻEJ PINDOR: STAN FUGI

Projekt Błażeja Pindora powstawał w latach 2013–2014 i jest poświęcony warszawskim budynkom Romualda Gutta, architekta funkcjonalisty. Wystawa nosi tytuł Stan fugi. Psychologia określa tak proces dysocjacji, kiedy jednostka ucieka od własnej tożsamości, zacierając w pamięci to, co stanowi o jej osobowości. Projekt z klasycznej dokumentacji (aparat wielkoformatowy, analogowy, klisza czarno-biała) zamienił się w mentalną podróż po powierzchni budynków, w której czas przeszły i teraźniejszy nakładają się na siebie, a zapominanie umożliwia nową percepcję przestrzeni. 

kuratorki: Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska 

Dokumentacja fotograficzna budynków Romualda Gutta była współfinansowana w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku. Podziękowania dla Fundacji Centrum Architektury, Małgorzaty Kuciewicz i Baszko Trybka 

GALERIA STUDIO PAŁAC KULTURY I NAUKI PLAC DEFILAD 1, WARSZAWA 

WYSTAWA: 6 – 27 WRZEŚNIA 2017 wtorek – niedziela 11:00 – 19:00 

OTWARCIE: 5 WRZEŚNIA 2017, 18:00 – 21:00BŁAŻEJ PINDOR: FUGUE STATE

Between 2013 and 2014 Błażej Pindor photographed Warsaw buildings designed by functionalist architect Romuald Gutt, who worked in Poland from 1920s to 1960s. The title of the show: Fugue State designates a particular state of mind, where individuals lose their identity, forgeting their names or anything about their former lives. The project started as a classic photographic recording of architecture (large format camera, black and white film). Yet it turned into a mental journey across materiality and time, where past and present are melted together into a new narrative, and forgetting enables new perception of space. 

curated by Dorota Jarecka and Barbara Piwowarska 

Photographic documentation of buildings by Romuald Gutt in Warsaw was generously supported by the Ministry of Culture and National Heritage in 2013. Special acknowledgments to Centrum Architektury Foundation in Warsaw, Małgorzata Kuciewicz and Baszko Trybka 

STUDIO GALLERY PALACE OF CULTURE AND SCIENCE DEFILAD SQUARE 1, WARSAW 

EXHIBITION: 6 – 27 SEPTEMBER 2017 Tuesay – Sunday 11 am – 7 pm

 OPENING: 5 SEPTEMBER 2017, 6 – 9 PM

czytaj mniej
Aktualności: