PLAC DEFILAD: KROK DO PRZODU - 9. EDYCJA FESTIWALU WARSZAWA W BUDOWIE

PLAC DEFILAD: KROK DO PRZODU - 9. EDYCJA FESTIWALU WARSZAWA W BUDOWIE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy oraz Galeria Studio zapraszają na wystawę 

"Plac Defilad: krok do przodu" w ramach 9. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. 


OTWARCIE WYSTAWY: 8 października godz. 13:00 

WYSTAWA: 8 października – 26 listopada 2017 wtorek - niedziela 11:00 - 19:00 

Galeria Studio PKiN Plac Defilad 1 

[Please scroll down for English version] 


Wystawa główna tegorocznej edycji prezentuje różne oblicza placu Defilad ukształtowane przez historię oraz procesy transformacji. To miejsce, którego tożsamość określają wielkie okazjonalne wydarzenia, z których najważniejsze to Festiwal Młodzieży i Studentów (1955), wystąpienie Władysława Gomułki w czasie odwilży (1956), msza papieska (1987) czy współcześnie odbywające się coroczne koncerty noworoczne i Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawa spogląda na tę centralnie zlokalizowaną przestrzeń publiczną oczami aktywistów i urbanistów oraz architektów, pokazuje kilka dekad planowania i gorących dyskusji. Także te momenty, gdy nad kolejnymi niezrealizowanymi koncepcjami górę brała spontaniczność miejskiego życia, wolny handel, triumf samochodu czy porażki nieudolnego zarządzania przestrzenią. Energia brania spraw we własne ręce bez oglądania się na dobro wspólnoty i pobłażliwość wobec dzikiej reprywatyzacji wyprzedziły stworzenie demokratycznej przestrzeni miejskiego placu. Jego zagospodarowanie, zgodnie z potrzebami mieszkańców, kilkakrotnie odkładano na bliżej nieokreśloną przyszłość. W czerwcu 2017 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło konkurs na projekt placu, który dzięki wyjątkowej formule zawierającej konsultacje wybranych projektów, wpisuje się w postulaty festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Wystawie towarzyszyć będzie pytanie o kierunek możliwych zmian w czasach kryzysu dotychczasowych wizji planowania opartego na współpracy władzy i architektów przy niedostatecznej partycypacji mieszkańców. 

Kuratorzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: Tomasz Fudala, Szymon Maliborski 

Galeria Studio: Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska 

Kuratorzy projektów 

Konstelacje przypadków: Fundacja Bęc Zmiana i Fundacja Puszka (placewarszawy.pl), kurator: Bogna Świątkowska, projekt i koordynacja badań: Magda Grabowska, Aleksandra Litorowicz, Elżbieta Petruk, Kuba Snopek, fotografie: Maciej Krüger 

Plac Spektaklu: kuratorzy: Kuba Snopek, Tomasz Świetlik 

Przestrzenie Możliwe: Amateur Cities – Ania Molenda, Cristina Ampatzidou 

Lokalni Gospodarze: Artur Jerzy Filip 

Autorzy instalacji przestrzennej na Placu Defilad oraz architektury wystawy BudCud – Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka 

współpraca: Joanna Ryś, Aleksandra Krupa, Anna Eckes, Lea Moreau, Sławomir Pucek 

Prace artystyczne i projekty architektoniczne Adam Adach, Akademia Ruchu, Kazimierz Bendkowski, Daniela Brahm, Daniel Brailly, Michał Buczek, Piotr Bujak, Zuzanna Czebatul, Maciej Chodziński, Piotr Chuchla, Jacek Damięcki, Rafał Dominik, Karolina Filip, Yona Friedman, Michał Frydrych, Alfred Funkiewicz, Józef Gałązka, Jan Goots, Oskar Hansen, Kickspin, Grzegorz Laszuk, Dominik Lejman, Jan Lubicz Przyłuski, Michał Mioduszewski, Tomasz Patryka, Jerzy Piasecki, Marjoris Pirela, Julia Popławska, Cezary Poniatowski, Antoni Prokop, Igor Przybylski, Mariola Przyjemska, Krzysztof Pyda, Grażyna Rutkowska, Mykola Rydnij, Tomasz Saciłowski, Anna Siekierska, Jan Smaga, Jerzy Sołtan, Stach Szumski, Szumowiny, Karolina Wojciechowska, Patrycja Wojtas, Wojciech Zamecznik, Zuzanna Ziółkowska/Hercberg 

Badacze 

Konstelacje przypadków: Barbara Drewiczewska, Magda Grabowska, Piotr Jończyk, Igor Łysiuk, Karolina Matysiak, Anna Mikołajska, Anna Nauwaldt, Karol Nowak 

Plac Spektaklu: Petro Vladimirov 

Przestrzenie Możliwe: Bora Baboci, Yulya Besplemennova, Panagiota Mavridou, Xabier Sagasta Lacalle 

Eksperci 

Konstelacje przypadków: prof. Sławomir Gzell, dr Krzysztof Herman, Simone De Iacobis i Małgorzata Kuciewicz (Centrala), Kuba Snopek, Aleksandra Litorowicz, Martyna Obarska, dr Marek Ostrowski, dr Monika Wróbel, prof. Andrzej Zalewski 

Produkcja 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: Szymon Maliborski, Aleksandra Nasiorowska, Dominik Skrzypkowski 

Muzeum Warszawy: Julia Kern-Protassewicz, Agnieszka Najder, Klementyna Świeżewska, Katarzyna Koślacz 

Galeria Studio: Igor Sekuła 

STUDIO teatrgaleria: Magda Bałycz, Przemysław Szulczewski 

Więcej informacji o wystawie: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/plac-defilad-krok-do-przodu 

Więcej informacji o 9. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE: https://wwb9.artmuseum.pl/pl 

Bilety na wystawę można nabyć w kasie Teatru Studio. Normalne: 5 zł Ulgowe: 2,5 zł Rodzinne: 7 zł Bezpłatne wejściówki dla grup szkolnych. 

Uwaga! Widzowie spektakli, w dniu spektaklu, mogą wejść z biletem Studio bez dodatkowej opłaty.The main exhibition of this year’s edition of the festival WARSAW UNDER CONSTRUCTION presents various faces of Plac Defilad shaped by history and transformation processes. The identity of the site has been determined by occasional large-scale events. The most significant of them included the World Festival of Youth and Students (1995), Władysław Gomułka’s address during the political “thaw” (1956), holy mass celebrated by the Pope (1987) and the modern-day annual concerts organised to celebrate New Year’s Eve and the Grand Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity. The exhibition looks at this centrally located public space through the lens of activists, urban planners and architects; it offers an account of several decades of planning and heated debates. The show also reports on the moments when – instead of the subsequent unimplemented concepts – the reins in the square were taken over by spontaneous urban life, free trade, triumphant cars and failing incompetent spatial management. The energy of taking matters in one’s own hands without regard for the good of the community as well as a blind eye turned to wild reprivatisation of properties came well ahead of the establishment of an urban square with a democratic space. The development of the site according to the needs of the inhabitants was postponed indefinitely several times. In June 2017, the Office of Architecture and Spatial Planning announced a competition for the design of the square. Owing to a unique formula that embraces consultations of selected submissions, the competition sits conveniently within the postulates of the festival WARSAW UNDER CONSTRUCTION. A special feature of the festival will be the presentation of research devoted to thirty squares in Warsaw and abroad as well as the possible forms of co-management of space by coalitions of local hosts. The artists invited to participate in the exhibition will present their point of view by asking questions about the square and social processes that shape it. 

More info: https://artmuseum.pl/en/wystawy/plac-defilad-krok-do-przodu 

More info about 9th edition of the WARSAW UNDER CONSTRUCTION festival: https://wwb9.artmuseum.pl/pl

Tickets for the exhibition can be purchased at the Studio Theatre ticket office. Tickets: 5 zl

czytaj mniej
Aktualności: