GRUPA BUDAPESZT

GRUPA BUDAPESZT

REMAKE FILMU MICHAELA SNOWA „RAMEAU'S NEPHEW” BY DIDEROT (THANX TO DENNIS YOUNG) BY WILMA SCHOEN GRUPY BUDAPESZT DZIĘKI BNNTMMMK


Grupa Budapeszt zawiązała się w 2016 w Budapeszcie. Tworzą ją artyści i kuratorzy: Igor Krenz, Michał Libera i Daniel Muzyczuk. Dwa lata po zrealizowaniu remake'u filmu Entuzjazm Dzigi Wiertowa w formie rzeźby 3D oraz prezentacji Power Point, Grupa Budapeszt wraca do jednej ze swoich ulubionych strategii. Tym razem przedmiotem remake'u jest film kultowego artysty awangardowego Michaela Snowa pt. „Rameau's Nephew” by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen (1974). Monumentalne, trwające cztery i pół godziny dzieło Snowa jest zbiorem dwudziestu sześciu epizodów tworzących tyleż absurdalny, co do bólu logiczny mikrokosmos, nie bez powodu początkowo zatytułowany Talking Picture – obraz, który potrafi mówić. W szeregu eksperymentów audiowizualnych kanadyjskiego twórcy Grupa Budapeszt odnajduje hermetyczną pochwałę zwodniczego procesu edukacji. Jedną z metod, którą stosuje Snow jest lekcja śpiewu, w której Nam June Paik ma powtórzyć melodię refrenu piosenki A Hard Rain's A-Gonna Fall w wykonaniu Boba Dylana. W interpretacji Grupy Budapeszt jest to najważniejsza scena filmu, która jest kluczem do zrozumienia całości. Zgodnie z tym założeniem, Snow udziela swoim widzom dwudziestu sześciu lekcji śpiewu. Nie należy jednak zapominać, że lekcje te są przykładem procesu edukacji o zwodniczym charakterze, podobnie jak zwodniczy charakter miały nauki w książce Denisa Diderota, na którą w tytule swojego dzieła powołuje się twórca filmu. O ile więc Entuzjazm Wiertowa Grupa Budapeszt przełożyła na rzeźbę 3D, to „Rameau's Nephew” by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen przełożony został na cykl czterech piosenek przygotowanych z pomocą grupy BNNT (Konrad Smoleński i Daniel Szwed), MM (Macio Moretti) i MK (Michał Kupicz). Objaśnieniu ich hermetycznego ładunku posłużą na wystawie obiekty oraz cztery projekcje: prezentacje Power Point. Na otwarciu zaś odbędzie się koncert, który spróbuje oddać zasadę hermetycznej nauki Snowa. Jest to tajemnicze naturalne opóźnienie, proces pozwalający Grupie Budapeszt stworzyć za jednym zamachem przewrotną pochwałę filozoficznego nurtu hermetyzmu, potocznie rozumianej hermetyczności i fizycznego zjawiska hermetyzacji. 

Otwarcie wystawy: Galeria Studio, 15 kwietnia 2018, godz. 19:00 

Koncert: duża scena Teatru Studio, 15 kwietnia 2018, godz. 20:30 

Afterparty: Bar Studio, 15 kwietnia 2018, godz. 21:30 

Wystawa czynna: 17 kwietnia – 3 czerwca 2018, wt. – niedz. 11:00 – 19:00 

Kurator ze strony Galerii Studio: Barbara Piwowarska REMAKE OF MICHAEL SNOW’S FILM “RAMEAU'S NEPHEW” BY DIDEROT (THANX TO DENNIS YOUNG) BY WILMA SCHOEN THANKS TO BNNTMMMK BY GRUPA BUDAPESZT 


Grupa Budapeszt was founded in 2016 in Budapest. The collective comprises artists and curators: Igor Krenz, Michał Libera and Daniel Muzyczuk. Two years after their remake of Dziga Vertov’s Enthusiasm in the form of a 3D sculpture and a Power Point presentation, Grupa Budapeszt returns to one of their favourite strategies by remaking a film by the cult avant-garde artist Michael Snow “Rameau's Nephew” by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen (1974). Spanning four hours and a half, Snow’s monumental work consists of twenty six episodes that build a microcosm which is as absurd as it is acutely logical, thus it was initially entitled Talking Picture. Indeed, his film is a picture that talks. Amongst a range of audiovisual experiments pursued by the Canadian artist, Grupa Budapeszt discerns a hermetic praise of a deceptive education process. One of Snow’s methods is a singing class in which Nam June Paik is tasked with repeating the chorus melody of Bob Dylan’s song A Hard Rain's A-Gonna Fall. In Grupa Budapeszt's interpretation, this scene becomes the most important in the film and provides the key to understand the entire work. Accordingly, Snow gives the viewers twenty six singing lessons. Yet, we should not forget that the lessons exemplify deceptive education akin to deceptive teachings included in Denis Diderot’s book, evoked in the title of Snow’s film. Insofar as Vertov’s Enthusiasm was translated by Grupa Budapeszt into the language of 3D sculpture, “Rameau's Nephew” by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen becomes a cycle of four songs created with the help of the band BNNT (Konrad Smoleński and Daniel Szwed), MM (Macio Moretti) and MK (Michał Kupicz). The hermetic content of the songs is explained in the exhibition by means of objects and four projections: Power Point presentations. The opening features a concert that will attempt to represent Snow’s hermetic education principle. The process in question is that of a mysterious natural delay which allows Grupa Budapeszt to perversely praise philosophical hermetism, colloquially understood hermeticism and the physical phenomenon of hermetisation – all at the same time. 

Exhibition opening: Galeria Studio, 15 April 2018, 7 PM 

Concert: Studio Theatre large scene, 15 April 2018, 8:30 PM 

Afterparty: Bar Studio, 15 April 2018, 9:30 PM 

Exhibition runs: 17 April – 3 June 2018, Tue – Sun 11 AM – 7 PM 

Curator / Galeria Studio: Barbara Piwowarska

czytaj mniej
Aktualności: