CAŁY CZAS W FORMIE

CAŁY CZAS W FORMIE

CAŁY CZAS W FORMIE 

Tymek Borowski, Zuza Golińska, Agnieszka Kurant & John Menick, Polen Performance (Justina Los, Mikołaj Sobczak), Iza Szostak 


Otwarcie: 12 czerwca 2017, godz. 19:00 

Spacery performatywne Wymarsz Zuza Golińska & Iza Szostak Performerzy: Natalia Atmańska, Karolina Bielawska, Andrzej Godziński, Ignacy Hryniewicz, Oskar Malinowski, Mary Szydłowska 12 czerwca 2017, godz. 19:30 23 czerwca 2017, godz. 18:00 30 czerwca 2017, godz. 18:00 Start w Galerii Studio 

Wykład performatywny Polen Performance 13 czerwca 2017, godz. 19:00 

Wystawa czynna od 13 czerwca do 9 lipca 2017 Od wtorku do niedzieli 11:00 – 19:00 


Wpatrując się w ekrany naszych urządzeń, uwalniamy się od konieczności fizycznego kontaktu z innymi. Jednocześnie odruch sprawdzania powiadomień i ciągła aktualizacja sprawiają, że tylko do pewnego stopnia możemy scedować nasze czynności na technologię. Cały czas w formie prezentuje projekty artystów w postaci interaktywnej instalacji, prac na papierze i performansu, wokół tematów kolektywnego wysiłku i pozornej rekreacji w zautomatyzowanej rzeczywistości. Na czas trwania wystawy Zuza Golińska oddaje swoją nową instalację w użytkowanie widzom. Artystka analizuje kwestie aktywnego wypoczynku, dyscypliny i kontroli. Rozwinięciem realizacji w przestrzeni wystawy jest seria spacerów performatywnych Wymarsz realizowanych we współpracy z Izą Szostak w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Wymarsz jest dialogiem z wyznaczonym i narzuconym z góry sposobem poruszania się po tej otwartej, a jednocześnie trudno dostępnej przestrzeni w środku miasta. Odwołuje się do architektury defensywnej: widocznych oraz ukrytych w przestrzeni Placu Defilad elementów dyscyplinujących, od kolców po ornamentalne, pozornie dekoracyjne formy. Prototyp generatywnej aplikacji zaprojektowanej przez Tymka Borowskiego o nazwie Seed to żywy, dynamiczny pejzaż świata materialnego wyświetlony. Jest to interaktywne medium, które ma służyć zmysłowemu stymulowaniu użytkowników, ułatwiając im odprężenie w biurze lub domu. Linia produkcyjna to seria prac Agnieszki Kurant, które powstają od 2016 roku we współpracy z Johnem Menickiem. Rysunki zostały przeniesione na papier przez robotyczne ramię przy użyciu opracowanej przez artystów aplikacji. Są one rezultatem zleceń wykonanych przez anonimowe osoby, które pracują dla serwisu Amazon Mechanical Turk. AMT to crowdsourcingowa agencja pracy na żądanie, zlecająca ochotnikom - internautom proste czynności, których wciąż nie są w stanie wykonać sztuczne inteligencje. Inspiracją dla Jeffa Bezosa, założyciela AMT, była osiemnastowieczna maszyna do gry w szachy Wolfganga von Kempelena, która okazała się mistyfikacją - ukryty wewnątrz szachista sterował jej ruchami. Linia produkcyjna ujawnia korporacyjne metody wykorzystywania globalnej siły roboczej. Wykonawcy Linii produkcyjnej otrzymali piętnaście razy wyższą stawkę niż przeciętne wynagrodzenie w AMT, kształtujące się na poziomie jednego dolara za godzinę. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędzie się spotkanie/wykład Polen Performance. Nawiązując do własnych działań jako zakontraktowanych usługodawców dla artystycznych instytucji, Justina Los i Mikołaj Sobczak opowiedzą o swojej akcji Deutschlandtransport. W 2016 roku, z okazji trzydziestej piątej rocznicy słynnego daru Josepha Beuysa dla łódzkiego Muzeum Sztuki, artyści przyjechali do Museum Kunstpalast w Düsseldorfie w drewnianej skrzyni. Przekazali ją do muzealnej kolekcji wraz z dokumentacją swych działań. 

Kurator: Romuald Demidenko 

Specjalne podziękowania dla Galerii BWA w Tarnowie, gdzie projekt Cały czas w formie miał swój początek w 2016 roku jako wystawa Cały czas w pracy. 

Wystawie towarzyszy publikacja wydana przez Galerię Labirynt w Lublinie w 2017 roku. STAY IN SHAPE

Tymek Borowski, Zuza Golińska, Agnieszka Kurant & John Menick, Polen Performance (Justina Los, Mikołaj Sobczak), Iza Szostak 


Opening: 12 June 2017, 7pm 

Performative walks Walkout Zuza Golińska & Iza Szostak Performers: Natalia Atmańska, Karolina Bielawska, Andrzej Godziński, Ignacy Hryniewicz, Oskar Malinowski, Mary Szydłowska 12 June 2017, 7.30 pm 23 June 2017, 6 pm 30 June 2017, 6 pm Start at the Studio Gallery 

Performative lecture Polen Performance 13 June 2017, 7 pm 

Exhibition: 13 June - 9 July 2017 Tuesday to Sunday 11 am – 7 pm 


Sitting across our digital devices, we get rid of the need for physical contact with other people. Swiping the screens in order to keep track of notifications and updates, we are yet unable to delegate all our activities to technology. Stay in Shape presents artists' projects in the form of interactive installations, works on paper, and performances regarding such issues as collective effort and recreation in the automated world. For the duration of the exhibition Zuza Golińska puts her new installation to the audience's use. The artist analyzes an active leisure, discipline and the space of the adjacent Defilad Square in Warsaw. Golińska refers to defensive architecture of visible and hidden units, such as spikes or other forms which are seemingly decorative. The artist develops this subject through a series of performative walks titled Walkout, realised in collaboration with the choreographer Iza Szostak. Seed by Tymek Borowski is a generative application designed to sensually stimulate its users by facilitating comfort in the workspaces or home interiors. Production Line is a series of works that has been developed since 2016 by Agnieszka Kurant in collaboration with John Menick. Thanks to the application created by the artists, drawings are transferred to paper by the robotic arm. They are a result of several thousands of requests realised by anonymous workers of Amazon Mechanical Turk, who received about 15 times the hourly rate, compared to the regular payment of $1 per hour. AMT is a crowdsourcing on-demand agency that commissions simple tasks that cannot be executed by an artificial intelligence. Jeff Bezos, founder of AMT, calls his service an "artificial artificial intelligence" referring to the eighteenth-century chess player machine conceived by Wolfgang von Kempelen, with the hidden chessman controlling the play. Production Line reveals corporate strategies of using new forms of cheap global labor force. Polen Performance duo was invited to perform a lecture about their action Deutschlandtransport that took place in the fall of 2016. To celebrate the 35-th anniversary of Polentransport by Joseph Beuys, Justina Los and Mikołaj Sobczak travelled in the wooden case from Muzeum Sztuki in Łódź to Kunstpalast Museum in Düsseldorf. Artists dedicated the documentation of their work to the collection of the Düsseldorf museum. 

Curated by: Romuald Demidenko 

We would like to extend our thanks to the BWA Gallery in Tarnów, where the project started as All the Time at Work exhibition in 2016. 

The book that accompanies the project, was published in 2017 by Galeria Labirynt in Lublin in 2017.

czytaj mniej
Aktualności: