AURA ROSENBERG: ANIOŁ HISTORII

AURA ROSENBERG: ANIOŁ HISTORII

Anioł historii to pierwsza w Polsce wystawa Aury Rosenberg, amerykańskiej artystki działającej w Nowym Jorku i w Berlinie. Pokazuje najważniejszy wątek jej twórczości: historie rodzinne wplątane w wielką historię. Zobaczymy na niej interpretacje dwóch kluczowych tekstów Waltera Benjamina: O pojęciu historii i Berlińskiego dzieciństwa na przełomie wieków, odczytanych współcześnie w cyklach fotografii, instalacjach rzeźbiarskich i filmach. Tytułowy Anioł historii to rozwijany od lat projekt, który obejmuje film (2013), serię czarno-białych grafik Black Noise (2008), a także cykl przetworzonych wycinków gazetowych i artykułów z pierwszych stron dziennika „The New York Times”. W animacji Anioł historii Rosenberg proponuje własną interpretację słynnej alegorii „anioła historii” Benjamina: w formie przypominającej gry komputerowe, sięga do stylistyki kampu i kiczu. Pięciominutowy film ukazuje rozwój historii od stworzenia świata do współczesności, gdzie postęp jawi się jako stos piętrzących się gruzów. Sterta złomu i zgiełk obrazów z internetowego archiwum odzwierciedlają pojedynczą katastrofę Benjamina. Migawkowa przebitka z pierwotnego raju przerywa pęd kataklizmu i przypomina o dialektyce historii, w której przeszłość może być przywołana tylko w odniesieniu do potrzeb teraźniejszości. W cyklu fotograficznym Berliner Kindheit artystka przedstawia Berlin lat 90. i początku nowego milenium. Codzienna rutyna wychowywania córki Carmen i jej najmłodszych lat w Berlinie, naprowadziły ją na miejsca, sytuacje i doświadczenia opisane w kronice Benjamina. Berlińskie dzieciństwo nieoczekiwanie połączyło się z losami rodziny Rosenberg, która uciekła z Niemiec w 1939 roku. Artystka postanowiła stworzyć retrospektywny cykl odpowiadający każdemu rozdziałowi książki – początków modernizmu w soczewce współczesnego Berlina. Na wystawie w Galerii Studio prezentujemy po raz pierwszy cykl miniaturowych esejów filmowych Rosenberg i Frances Scholz, odpowiadający 42 tekstom z Berlińskiego dzieciństwa, z udziałem Chantal Benjamin (wnuczki Waltera Benjamina) oraz głównej bohaterki filmów i lektorki: Lais (prawnuczki filozofa). Najnowszy z odcinków dokumentuje obchody 75. rocznicy śmierci Benjamina i jego tragicznego samobójstwa w Portbou, z udziałem Chantal Benjamin, Wima Wendersa, Marka von Schleglla oraz 11-letniej Lais. Walter Benjamin i jego potomkowie na nowo przyglądają się historii migracji, globalnemu kryzysowi uchodźctwa, a ostrzeżenia filozofa okazują się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. 

Kuratorka: Barbara Piwowarska 

Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu Foundation for Contemporary Arts Emergency Grant i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 

Dziękujemy uczestniczkom projektu: Frances Scholz, Chantal Benjamin i Lais Benjamin Campos oraz Adamowi Lipszycowi i Uniwersytetowi Muri im. Franza Kafki. 

Otwarcie: 4 kwietnia 2017, godz. 19:00 

Wystawa czynna: 5 kwietnia – 4 czerwca 2017 Angel of History is the first solo show in Poland by Aura Rosenberg, an American artist living and working in New York and Berlin. It follows a central theme in her work: private histories embedded in world history. The exhibition, which includes photographs, sculptural installations and films, presents interpretations of two of Walter Benjamin’s seminal writings: Thesis on the Philosophy of History and Berlin Childhood around 1900. Angel of History is a long-term ongoing project that includes an animated film (2013), a series of black/white prints Black Noise (2008), and a series of prints from the front page of The New York Times. In a form that plays with camp and kitsch and evokes computer games, the film proposes an interpretation of Benjamin’s well known allegory of “the angel of history”. Compressed into five minutes, the film animates the progress of history as a pile of rubble, from the creation of the world to the present. This scrapheap, culled from an online pictorial archive, depicts Benjamin’s single catastrophe. A flash of original paradise interrupts the cataclysmic momentum and reminds the viewer of the dialectic of history in which the past can be recalled only in relation to the demands of the present. In the photo series Berlin Childhood, shot entirely in Berlin, Rosenberg found that the daily routine of raising her daughter Carmen brought her in contact with the spaces and experiences Benjamin describes in his chronicle Berlin Childhood around 1900. Unexpectedly, this coincided with the history of her own family, which fled Germany in 1939. Her goal became to produce photos to match each entry in Benjamin’s book. What emerged was a retrospective look into the origins of modernity through the lens of contemporary Berlin. Galeria Studio is also premiering a collaborative series of short films by Rosenberg and Frances Scholz based on the forty-two texts from Berlin Childhood. It features Chantal Benjamin, the granddaughter of Walter Benjamin, and her daughter Lais. In addition, it documents the commemoration of Benjamin’s tragic suicide at Portbou on the 75th anniversary of his death. It features Chantal and Lais Benjamin, Wim Wenders and Mark von Schlegell. Now the story of Benjamin and his descendants resonates especially with the global refugee crisis, and makes his forewarnings more timely than ever. 

Curator: Barbara Piwowarska 

The exhibition was generously supported by Foundation for Contemporary Arts Emergency Grant and US Embassy in Warsaw. 

Special acknowledgements to Frances Scholz, Chantal Benjamin, and Lais Benjamin Campos, as well as Adam Lipszyc and Franz Kafka University of Muri. 

Opening: 4 April 2017, 7 pm 

Exhibition runs: 5 April – 4 June 2017

czytaj mniej
Aktualności: