Witkacy / Two-headed calf - 28 i 29 września

Witkacy / Two-headed calf - 28 i 29 września

fot. Monika Stolarska / Marta Sputowska


28 i 29 września zapraszamy przedpremierowo na angielską wersję METAFIZYKI DWUGŁOWEGO CIELĘCIA (WITKACY/TWO-HEADED CALF) w reż. N. Korczakowskiej. Trwają próby przed warszawskimi pokazami. 18 października wracamy do Kalifornii. Tym razem zagramy Witkacego w legendarnym REDCAT - Roy and Edna Disney/CalArts Theater

SPEKTAKL W JĘZYKU ANGIELSKIM Z POLSKIMI NAPISAMI
PERFORMANCE IN ENGLISH WITH POLISH SUBTITLES

↓↓ Scroll down for ENGLISH VERSION ↓↓

Adaptacja i reżyseria: Natalia Korczakowska
Kostiumy: Marek Adamski
Scenografia: Salmah Beydoun
Muzyka: Chris Kallmyer
Światło: Bartosz Nalazek
Video: Kam Ying Lee, Shay Willard
Dramaturgia video: Janie Geiser
Obsada: Ewa Błaszczyk, Bartosz Porczyk, Robert Wasiewicz, Krzysztof Zarzecki, Symone Holmes, Everett Keeter, Pricilla Chung, Chance Lang, Terrence Wilburn

Wybrane dramaty Witkacego opisujące doświadczenie człowieka w zderzeniu z naturą, siłą wyższą, świetnie wpisują się w kulturalną tkankę Kalifornii, gdzie przyroda jest ważnym elementem życia i metafizycznego doświadczenia człowieka. Projekt ten łączy estetykę Witkacego z tym co najlepsze w hollywoodzkim, artystycznym kinie będącym od zawsze w bliskim związku z naturą. W celu zapewnienia dobrej recepcji spektaklu wśród publiczności amerykańskiej, dostrojenia języka i oddania kontekstu kulturowego, klimatu i charakteru twórczości Witkacego, w warstwie literackiej wykorzystane zostaną wybitne tłumaczenia autorstwa Daniela Geroulda, uhonorowanego licznymi nagrodami za całokształt działalności przekładowej i naukowej.

Spektakl „Metafizyka dwugłowego cielęcia” w koprodukcji Teatru Studio i CalArts sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”

------------------
ENGLISH VERSION:
The cooperation between California Institute of the Arts, one of the most important American interdisciplinary art schools, and Studio Theatre Gallery, was initiated in 2017, during the visit of Travis Preston, the Dean of CalArts’ School of Theater and Artistic Director of CalArts Center for New Performance. Preston was attracted by the idea of accessing and revitalizing avant-garde traditions, a process commenced by Natalia Korczakowska, the new artistic director of Studio Theatre. Their discussions quickly resulted in a two-step project. In June 2018 the artists from CalArts Center for New Performance visit Warsaw and together with Studio’s actors work on several performative projects, installations, video shows and creative workshops. Those activities, supervised by Travis Preston, are an artistic response to Studio’s site and tradition and will lead to a three-day CalArts Festival, June 22-24. The collaboration will be continued in Los Angeles (Fall 2018) where Natalia Korczakowska will stage a performance based on the oeuvre of Stanisław Ignacy Witkiewicz, Studio’s patron and muse.

The collaboration of the two institutions, initiated by Joanna Klass and realised in cooperation with Adam Mickiewicz Institute, gives an opportunity to refer to their comparable, open artistic tradition, avant-garde sensitivity and artistic legacy, that come together today, after years of individual development.


Financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of Poland, within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2022, as part of the "Cultural Bridges" subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute.

News