Tymczasowe Strefy Autonomiczne / 28-30.06.2019

Tymczasowe Strefy Autonomiczne / 28-30.06.2019

36. SCENA TAŃCA STUDIO / CZERWIEC 2019

Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce lub zagranicą. Cyklicznie, przez kilka dni w miesiącu STUDIO teatrgaleria będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdą się wydarzenia, pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.

Projekt Scena Tańca Studio realizowany jest od września 2015 roku przez Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgalerię, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biura Kultury m.st. Warszawy


28-30.06.2019
SCENA TAŃCA STUDIO 2019
TYMCZASOWE STREFY AUTONOMICZNE
ODSŁONA CZERWCOWA: ŚRODOWISKA NATURALNE

W latach 90. anarchista, pisarz polityczny i poeta Hakim Bey opracował projekt Tymczasowej Strefy Autonomicznej (TSA), przestrzeni funkcjonującej pomiędzy obowiązującymi prawami i wytwarzającej własne normy. TSA miała być jak partyzantka, wyzwalająca dany obszar geograficzny, czasowy i wyobraźniowy i ulegająca samoistnemu zawieszeniu po to, by ujawnić się gdzie indziej i kiedy indziej. Odwołując się do praktyki budowania nowych wspólnot, jakie w czasie kolonizacji obu Ameryk wytwarzały podmioty z niższych warstw społecznych, piraci, zniewoleni i tubylcy różnych ras i religii, Bey zadawał pytanie o istnienie podobnych przestrzeni we współczesnym świecie. 

A co, gdyby na choreografię i taniec spojrzeć jak na grunt, wytwarzający Tymczasowe Strefy Autonomiczne? Przyjrzyjmy się emancypacyjnemu potencjałowi choreografii, która kontestuje zastane dyskursy, praktyki i formy współpracy, uprawia krytykę instytucji, rozszczelnia domeny teatru i sztuk wizualnych, w ramach których coraz częściej zyskuje widzialność. Jej polityczność może manifestować się poprzez dobór metod pracy czy sposób ustanawiania relacji między artystką/artystą, współpracownikami i publicznością. Przez dbanie o warunki, w których dochodzi do ich spotkania. Może objawiać się w decyzjach o tym, jakie tożsamości wytwarzać, a jakie rozpraszać, co jest widzialne, a co pozostaje ukryte. Może być widoczna w różnicy między tym, co mówisz, a tym, co robisz.

Kuratorowany przez Ankę Herbut i Mateusza Szymanówkę program TYMCZASOWE STREFY AUTONOMICZNE (TSA) został zaprojektowany jako efemeryczna przestrzeń ruchowo-politycznej aktywacji na mikro- i makropoziomie. Przestrzeń choreograficznych praktyk oporu i niezależności, alternatywnych systemów i autonomicznych modeli współpracy, wykorzystywanych przez współczesne choreografki i choreografów z Polski.

Czerwcowa odsłona programu – Środowiska naturalne – inspirowana jest myślą̨ filozofa przyrody Timothy'ego Mortona i jego koncepcją „mrocznej ekologii”, zakładającą, że rozdział między człowiekiem i produktami jego działalności a naturą istnieje wyłącznie w języku. Morton do ekologicznej rzeczywistości włącza wszystkie istoty, obiekty i materiały, znosząc podział na naturę i technologię. W prezentowanych w tej odsłonie pracach choreografki i choreografowie przyglądają się systemom poddawanym ciągłym zmianom, analizują relacyjność tworzących je elementów oraz potencjał kinetyczny. Wprawiają w ruch martwą naturę i świat ożywiony, badając stosunek tego, co materialne (obiektu, materiału, tworzywa) i niematerialne (koloru, fali dźwiękowej czy przestrzeni wirtualnej). Krytyce poddają też środowiska, które za „naturalne” uchodzą w zachodniej myśli i praktyce tanecznej: obecność ciała, ruch i jego związek z dźwiękiem.

Anka Herbut 

Mateusz SzymanówkaPROGRAM   
(bilety i pełne opisy - kliknij tytuł)
 

 


28 czerwca 2019, piątek
19:30 Agata Maszkiewicz, Still Life (martwa natura), Malarnia, 60 minut
21:00 Magdalena Ptasznik, Uncannings, Duża Scena, 55 minut 

29 czerwca 2019, sobota
10:00 Choreografia twarzy - warsztat Ramony Nagabczyńskiej, Modelatornia, 180 minut
19:00 Maciej Sado, Anydog cont., Foyer, 30 minut
20:00 Przemek Kamiński, Blue (ribbon dance), Malarnia, 30 minut

30 czerwca 2019, niedziela
17:30 Kolektyw Holobiont, _on_line_, Malarnia, 45 minut / spektakl interaktywny dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 do 7 lat. (bilet płatny tylko dla opiekuna)
20:00 Ola Maciejewska, Dance Concert, Duża Scena, 55 minut

Terminy kolejnych odsłon:
26-28 lipca
2-3 września
13-14 października

BILETY: 20 zł

Instytut Muzyki i Tańca i STUDIO teatrgaleria

Przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aktualności: