Scena Tańca Studio: Tymczasowe Strefy Autonomiczne / 17-19.05.2019

Scena Tańca Studio: Tymczasowe Strefy Autonomiczne / 17-19.05.2019

35. SCENA TAŃCA STUDIO

Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce lub zagranicą. Cyklicznie, przez kilka dni w miesiącu STUDIO teatrgaleria będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdą się wydarzenia, pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.

Projekt Scena Tańca Studio realizowany jest od września 2015 roku przez Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgalerię, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biura Kultury m.st. Warszawy


17-19.05.2019 / TYMCZASOWE STREFY AUTONOMICZNE : opór opór 
kuratorzy: Anka Herbut, Mateusz Szymanówka

W latach 90. anarchista, pisarz polityczny i poeta Hakim Bey opracował projekt Tymczasowej Strefy Autonomicznej (TSA), przestrzeni funkcjonującej pomiędzy obowiązującymi prawami i wytwarzającej własne normy. TSA miała być jak partyzantka, wyzwalająca dany obszar geograficzny, czasowy i wyobraźniowy i ulegająca samoistnemu zawieszeniu po to, by ujawnić się gdzie indziej i kiedy indziej. Odwołując się do praktyki budowania nowych wspólnot, jakie w czasie kolonizacji obu Ameryk wytwarzały podmioty z niższych warstw społecznych, piraci, zniewoleni i tubylcy różnych ras i religii, Bey zadawał pytanie o istnienie podobnych przestrzeni we współczesnym świecie.

A co, gdyby na choreografię i taniec spojrzeć jak na grunt, wytwarzający Tymczasowe Strefy Autonomiczne? Przyjrzyjmy się emancypacyjnemu potencjałowi choreografii, która kontestuje zastane dyskursy, praktyki i formy współpracy, uprawia krytykę instytucji, rozszczelnia domeny teatru i sztuk wizualnych, w ramach których coraz częściej zyskuje widzialność. Jej polityczność może manifestować się poprzez dobór metod pracy czy sposób ustanawiania relacji między artystką/artystą, współpracownikami i publicznością. Przez dbanie o warunki, w których dochodzi do ich spotkania. Może objawiać się w decyzjach o tym, jakie tożsamości wytwarzać, a jakie rozpraszać, co jest widzialne, a co pozostaje ukryte. Może być widoczna w różnicy między tym, co mówisz, a tym, co robisz.

Kuratorowany przez Ankę Herbut i Mateusza Szymanówkę program TYMCZASOWE STREFY AUTONOMICZNE (TSA) został zaprojektowany jako efemeryczna przestrzeń ruchowo-politycznej aktywacji na mikro- i makropoziomie. Przestrzeń choreograficznych praktyk oporu i niezależności, alternatywnych systemów i autonomicznych modeli współpracy, wykorzystywanych przez współczesne choreografki i choreografów z Polski.

W ramach pierwszej, majowej odsłony TYMCZASOWYCH STREF AUTONOMICZNYCH pokazane zostaną prace, które w szczególnie wyrazisty sposób odszyfrowują społeczne napięcia, generują sprzeciw, projektują alternatywne scenariusze. Większość z nich stanowią głosy artystek słyszane w kontekście aktualnych dyskusji o ciele i relacjach, w które ono wchodzi: o sposobach konstrukcji kobiecości i macierzyństwa, politykach reprodukcyjnych, rodzinie biologicznej i rodzinie z wyboru. Taniec objawia się tu jako praktyka podważania, negocjowania i zmieniania zastanych kontekstów, a ciało to punkt, w którym przecinają się nie tylko ideologie tożsamościowych, ale i wyzwalające dyskursy. Choreografie protestu z ulicy przenoszą się do studio, a następnie na scenę i do przestrzeni wystawienniczych. Może to właśnie spełnienie marzeń matki modern dance i jednej z pierwszych tanecznych rewolucjonistek, Isadory Duncan, która na początku XX wieku zapowiadała, że tancerka przyszłości tańczyć będzie wolność kobiet?

Anka Herbut 
Mateusz Szymanówka

PROGRAM  
(bilety i pełne opisy - kliknij tytuł) 17 maja 2019, piątek 

19:00 Renata Piotrowska-Auffret, Wycieka ze mnie samo złoto, Duża Scena, 55 minut 
20:00 Ania Nowak, Bez tytułu 3, Malarnia, 35 minut

18 maja 2019, sobota

18:30 Weronika Pelczyńska, Rozgrzewka przed Famme, Flow, Frame i Dance, pilgrim, dance, Foyer, 30 minut
19:00 Katarzyna Szugajew, Famme, Flow, Frame, Modelatornia, 30 minut
20:00 Kasia Wolińska/Art Stations Foundation, Dance, pilgrim, dance , Duża Scena  , 30 minut

19 maja 2019, niedziela

13:00 Warsztat Kasi Wolińskiej, Foyer, 150 minut
17:00 Dyskusja Choreografia, polityczność, autonomia, Foyer
19:00 Tatiana Kamieniecka, Niebo, Malarnia, 50 minut
20:00 Anna Steller/Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Atman, Duża Scena, 50 minut

Terminy kolejnych odsłon:

28-30 czerwca 
26-28 lipca

BILETY: 20 zł


Instytut Muzyki i Tańca i STUDIO teatrgaleria

Przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzctwa Narodowego

News