Michał Zadara nagrodzony na Kontrapunkcie

Michał Zadara nagrodzony na Kontrapunkcie

Michał Zadara, który zrealizował w STUDIO Sen srebrny Salomei (premiera 22.04.2018) i przygotowuje właśnie Romea i Julię (premiera 7.06.2019) został wyróżniony na Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019.

Nagrodę Główną Jury, za wnikliwą, krytyczną, konsekwentną lekturę polskich dramatów romantycznych oraz ich atrakcyjną formę sceniczną, co udowodnił po raz kolejny w „Śnie srebrnym Salomei” CENTRALI oraz STUDIO teatrugalerii w Warszawie, otrzymuje Michał Zadara.

Serdecznie Gratulujemy!

Pełen werdykt Jury KONTRAPUNKTU 2019 tutaj

Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT to jeden z najstarszych i największych polskich festiwali teatralnych. Niezmiennie, od ponad pół wieku, jego sednem jest nurt konkursowy, czyli prezentacja tego, co na teatralnych scenach ważne i wartościowe. To swoisty barometr kondycji współczesnego teatru, a do tego emocjonująca rywalizacja. Grand Prix Przeglądu przyznaje w głosowaniu publiczność, spektakle nurtu konkursowego ocenia także profesjonalne jury.


fot. Krzysztof Bieliński

News