Michał Borczuch w próbach

Michał Borczuch w próbach

Michał Borczuch z zespołem STUDIO pracuje nad spektaklem ŻABY - premiera już 6 maja 2018.


Autorski spektakl oparty na przepisanych przez Tomasza Śpiewaka komediach greckich Arystofanesa (Żaby, Chmury) oraz inspirowany żywotem filozofów starożytnych. Próba spojrzenia na nasze korzenie, na dziedzictwo greckie.


Bilety, obsada, więcej informacji tutaj