Konkurs na ofertę kuratorską - STS IX-X 2019

Konkurs na ofertę kuratorską - STS IX-X 2019

Konkurs na ofertę kuratorską - Scena Tańca Studio

Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria ogłaszają otwarty konkurs na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio odbywającego się w Warszawie, w okresie od września do października 2019 roku w STUDIO teatrgaleria.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 23:59. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w par. IV pkt. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać (łącznie):

(a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa

z dopiskiem STS 2019 (decyduje data stempla pocztowego) oraz

(b) pocztą elektroniczną na adres imit@imit.org.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE STS 2019).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia OFERTY do oceny przez KOMISJĘ.

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa w dniu 14 czerwca 2019 roku. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.imit.org.pl oraz www.teatrstudio.pl do 18 czerwca 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Tomasz Plata – Zastępca Dyrektora STUDIO teatrgaleria

Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio

Aleksandra Kleinrok – koordynatorka projektu Scena Tańca Studio w Instytucie Muzyki i Tańca

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: aleksandra.kleinrok@imit.org.pl


Materiały do pobrania tutaj

News