szukaj

Newsletter

Prześlij nam sugestię


szukaj

Olga Kowalska OBIETNICA SUKCESU

Galeria Studio w Warszawie, Grupa ERGO Hestia oraz Fundacja Artystyczna Podróż Hestii mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy:

 

Olga Kowalska

OBIETNICA SUKCESU

 

Galeria Studio, PKiN, pl. Defilad 1, Warszawa

Otwarcie / performance: 19 stycznia 2017, czwartek, 19:00

Wystawa czynna: 20 stycznia – 10 lutego 2017

Od wtorku do niedzieli, 11:00 – 19:00

 

 

Jest rok 2037. W należącej do Robyn Fenty galerii „!” Olga Kowalska wykonuje performance, w którym za pomocą skype’a kontaktuje się z samą sobą z roku 2017. To właśnie w 2017 odbyła się wystawa pokonkursowa Artystycznej Podróży Hestii, w której artystka została laureatką drugiej nagrody. Czy drugie miejsce to sukces czy porażka? Pytanie, które nieodmiennie dręczy sportowców i wędkarzy, zadawała sobie również artystka. O ile w przypadku biegu na sto metrów czy zawodów w łowieniu szczupaka o werdykcie decydują ułamki sekund albo miligramy, w sztuce nie ma możliwości zmierzenia wyników. Mimo to konkursy artystyczne zachowują sportową zasadę stopniowania kompetencji. W świecie sztuki dyscypliną konkursową jest autoprezentacja. Aby wygrać, uczestniczka musi skoncentrować się na własnym wizerunku, jednocześnie patrząc na siebie cudzym wzrokiem – wzrokiem jury. Stres napędzany cichą konkurencją pomiędzy koleżankami i kolegami kończy się udekorowaniem zwycięzców – ostatecznym potwierdzeniem, że sukces nie jest jedynie odroczoną w przyszłość obietnicą. W istocie jest on czymś gorszym. Sukces to samospełniająca się przepowiednia.

 

kurator: Hubert Gromny

Studio Gallery in Warsaw, Ergo HESTIA Group and the Hestia Artistic Journey Foundation are pleased to present:

 

Olga Kowalska

BOUND TO SUCCEED

 

Studio Gallery, Palace of Culture and Science, Defilad Square 1, Warsaw

Opening and performance: January 19, 2017, 19:00

Exhibition: January 19 – February 10, 2017

Opening hours: Tuesday to Sunday, 11:00- 19:00

 

 

It is 2037. In the Robyn Fenty gallery “!” Olga Kowalska delivers her performance. She talks to herself from the year 2017 via Skype. In 2017 she had a solo show after being awarded  second prize in the Hestia Artistic Journey competition. Is the second prize a success or rather a failure? The question that infallibly distresses athletes and anglers has been also asked by the artist. Just as fractions of seconds or milligrams decide the verdict in case of 100 metres sprint or pike angling competitions, there are no possible ways of measuring outcomes in art. Nevertheless, art competitions maintain the sport rule of competence gradation. In the world of art, the competition discipline is self-presentation. In order to win a participant needs to focus on her own image, at the same time looking at herself through the eyes of others: the eyes of a jury. Stress, boosted by a silent competition between colleagues, culminates in  the honouring of winners: the final confirmation that success is not only a postponed promise. In fact, it is something worse. Success is a self-fulfilling prophecy.

 

Curated by Hubert Gromny

 
 
 
 
 
Napisz do nas / Prześlij opinię