szukaj

Newsletter

Prześlij nam sugestię


szukaj

Studio dla studentów. Sztuka wideo dzisiaj / Studio for Students: Video Art Now

Studio dla studentów. Sztuka wideo dzisiaj

otwarcie wystawy: 22 czerwca, godz. 19:00

 

wystawa czynna: 23 czerwca – 17 lipca 2016 

 

Cięty język, absurdalne poczucie humoru, żart zahaczający o szyderstwo, żadnego wyznania wiary. Wysyłają Wiadomość alfabetem Morse’a, której i tak nie zrozumiesz, nie wierzą, że Mowa jest złotem, ostrzegają Nigdy mów nigdy. Co szczególnego chce nam dzisiaj powiedzieć młodzież? Jaką diagnozę rzeczywistości proponuje młode pokolenie? Dla zbyt dociekliwych jest rada: Chłodzenie mózgu.

 

Wystawa studentów Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest wynikiem konkursu, który został zorganizowany przez Wydział Sztuki Mediów wspólnie z Galerią Studio. Do konkursu zgłosiło się dwudziestu siedmiu uczestników. Jury w składzie: prof. Grzegorz Kowalski, prof. Mirosław Bałka, prof. Prot Jarnuszkiewicz z Wydziału Sztuki Mediów ASP oraz Dorota Jarecka i Barbara Piwowarska z Galerii Studio wybrało dwunastu artystów (w tym jedną grupę). Poziom prac był wysoki, a wybór trudny. Kryteria, którymi się kierowaliśmy to złożoność intelektualnego przekazu, walory wizualne oraz jakość wykonania pracy.

 

W wystawie udział biorą:

 

Jonasz Chlebowski (Młoda krew)

Julia Golachowska, Anna Shimomura, Laura Ociepa, Barbara Gryka, Maria Rutkowska (Ścieg)

Kamil Kotarba (Wiadomość alfabetem Morse’a, której i tak nie zrozumiesz oraz Nigdy nie kończę)

Olga Kowalska (Złe wiadomości)

Justyna Łoś (Umschlagplatz)

Magdalena Morawik (Mowa jest złotem)

Jana Shostak (Chłodzenie mózgu)

Mikołaj Sobczak (Nigdy mów nigdy)

Grzegorz Stefański (restraint)

Piotr Urbaniec (Mimikra – w procesie)

Marta Wódz (Kawior i śliwowica)

Jakub Wysocki (Współobecność)

 

Dziękujemy profesorom i studentom ASP za pomoc w organizacji wystawy, zaś Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Galerii Salon Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za wsparcie moralne i techniczne.

 

Dorota Jarecka

Barbara Piwowarska

Marta Hekselman

Studio for Students: Video Art Now

opening June 22, 7 PM


June 23 – July 17, 2016


Witty and shrewd, their jokes range from scathing irony to visual pun, their sense of humour verges into skepticism. They send Message in Morse Code That You Will Not Understand, they do not believe that Speech Is Golden, and they warn us: Never Say Never. What is the truth they want to convey? What is their diagnosis of the world? There is a piece of advice for those who ask too much: Brain Cooling.

 

The show Studio for Students. Video Art Now is a result of a competition organized by Studio Gallery inWarsaw and the Department of Media Art at theAcademy ofFine Arts inWarsaw. Twenty seven artists (some participating in teams) took part in the competition. The jury, consisting of Grzegorz Kowalski, Mirosław Bałka, and Prot Jarnuszkiewicz from the Academy of Fine Arts, together with Dorota Jarecka and Barbara Piwowarska from Studio Gallery, chose twelve artists (including one team among them) to participate in the show.

 

 

Artists featured:

 

Jonasz Chlebowski (Young Blood)

Julia Golachowska, Anna Shimomura, Laura Ociepa, Barbara Gryka, Maria Rutkowska (Stitch)

Kamil Kotarba (Message in Morse Code That You Will Not Understand and I Never Put an End To It)

Olga Kowalska (Bad News)

Justyna Łoś (Umschlagplatz)

Magdalena Morawik (Speech Is Golden)

Jana Shostak (Brain Cooling)

Mikołaj Sobczak (Never Say Never)

Grzegorz Stefański (restraint)

Piotr Urbaniec (Mimicry - In Process)

Marta Wódz (Caviar and Slivovitz)

Jakub Wysocki (Coexistence).

 

We extend our thanks to the professors and students of the Academy of Fine Arts for their cooperation, and to the Museum of Modern Art and the Academy of Fine Arts Salon Gallery inWarsaw for their kind support.

 
 
 
 
 
 
Napisz do nas / Prześlij opinię