szukaj

Newsletter

Prześlij nam sugestię


szukaj

Z archiwum Galerii Studio / From the Archive of Studio Gallery

KURATORKI
Barbara Piwowarska
Dorota Jarecka

Z archiwum Galerii Studio 

14 maja – 12 czerwca 2016


otwarcie wystawy: 14 maja 2016, godz. 22:30 – 1:00 (Noc Muzeów)


wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00
oraz dla widzów przed spektaklami

 

Z archiwum Galerii Studio to wystawa, która mówi o historii Galerii Studio. Znajdą się na niej projekty przebudowy Teatru Studio wykonane przez wybitnego architekta Oskara Hansena na zamówienie Józefa Szajny, twórcy Galerii Studio. Hansen zaproponował zmianę relacji między widownią a sceną, czyniąc je, wedle jego określenia: elastycznymi. Przebudowa nigdy nie doszła do skutku. Dla Hansena projekt ten był próbą „konkretyzacji problematyki teatralnej” w oparciu o koncepcję Formy Otwartej. Nad projektami Hansen pracował wraz z zespołem w Zakładach Doświadczalnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1972-1980. Po raz pierwszy zostaną pokazane w tak szerokim wyborze.

 

Wystawa pokazuje także wczesne lata istnienia Galerii, otwartej w 1972 z inicjatywy Józefa Szajny i pomyślanej jako integralna część Teatru Studio. Przypomniany zostanie niezwykły performance Moments of Decision/Indecision, który w przestrzeni galerii wykonał na przełomie sierpnia i września 1975 brytyjski artysta Stuart Brisley. Działanie trwało sześć dni i było otwarte dla publiczności. Artysta próbował wspiąć się na ścianę, walczył z przestrzenią, zanurzał swoje nagie ciało w farbach, pozostawiając na ścianie i podłodze ślady swoich gestów. Akcja została udokumentowana przez fotografa Leslie Haslama i była ówcześnie głośno komentowana jako radykalna interwencja w przestrzeń Pałacu Kultury i Nauki. Dwie wersje cyklu fotograficznego z performance Brisleya Moments of Decision/Indecision wykonanego w Galerii Studio znajdują się w Kontakt. Art Collection/ERSTE Foundation w Wiedniu oraz w kolekcji Tate Modern w Londynie. Na wystawie zaprezentujemy wszystkie 67 ujęć z poszczególnych dni wydarzenia. Znajdą się na niej także materiały filmowe Henryka Gajewskiego ze słynnego koncertu zespołu Tilt w Studio w 1979.

 

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które użyczyło wyjątkowych projektów Oskara Hansena ze swoich zbiorów, oraz dzięki uprzejmości Joli Goli, Stuarta Brisleya i Hales Gallery w Londynie, Henryka Gajewskiego i Katarzyny Urbańskiej. Dziękujemy także Muzeum Sztuki w Łodzi, z którego kolekcji pochodzi prezentowana na wystawie praca z 1981 We Are Not Afraid kanadyjsko-amerykańskiego artysty Lesa Levine’a, pioniera sztuki nowych mediów.

 

 

fot. Marek Holzman, makieta sceny Teatru Studio według projektu Oskara Hansena, 1975, archiwum Muzeum ASP w Warszawie

From the Archive of Studio Gallery

May 14, 2016-June 12, 2016


opening: May 14, 2016, 10:30 p.m.1:00 a.m. (Night of Museums)


open Tue-Sun 11:00 a.m.–7:00 p.m.From the Archive of Studio Gallery presents the materials related to the history of the Gallery. The exhibition includes designs of remodelling of Studio Theatre by outstanding architect Oskar Hansen, commissioned by Józef Szajna, Studio Gallery founder. Hansen’s proposition consists in the transformation of the relation between the audience and the stage, so as to make them, in his own terms, flexible. The remodelling project never materialized. For Hansen the project was an attempt to apply his theory of Open Form in the field of the theatre. The remodelling designs were developed by Hansen and his team in The Experimental Unit of Academy of Fine Arts in Warsaw between 1972 and 1980. For the first time, they are presented in such a wide selection.

 

The exhibition further captures the early years of the Gallery, initiated in 1972 by Józef Szajna as an integral part of The Studio Theatre. The presentation recalls the unique performance by British artist Stuart Brisley Moments of Decision/Indecision, which took place in the Gallery space at the end of August and beginning of September, 1975. It lasted 6 days and was open to the public. The artist made continuous attempts to climb the wall, fought with the space, covered his naked body in paint, marked the walls and the floor with traces of his gestures. The act was documented by photographer Leslie Haslam and was widely discussed as a radical intervention into the space of Palace of Culture and Science. Two versions of photography series from Brisley’s performance at Studio Gallery are parts of collections in Kontakt. Art Collection/ERSTE Foundation in Vienna and Tate Modern in London. The exhibition includes all 67 photographs from several days of the event. Among other presented objects are films by Henryk Gajewski, including one documenting famous Tilt (Polish punk band) concert at Studio in 1979.

 

From the Archive of Studio Gallery is organized in cooperation with The Museum of Academy of Fine Arts in Warsaw, which generously lent from its collection the exceptional designs by Oskar Hansen, and thanks to the courtesy of Jola Gola, Stuart Brisley and Hales Gallery, London, Henryk Gajewski and Katarzyna Urbańska, as well as Muzeum Sztuki in Łódź, which lent for the presentation the work from its collection We Are Not Afraid (1981) by Les Levine, Canadian-American artist, a pioneer of new media art.

 

 

photo: Marek Holzman, mock-up of The Studio Theatre stage designed by Oskar Hansen, 1975, the archive of The Museum of Academy of Fine Arts in Warsaw

 
 
 
 
 
 
Napisz do nas / Prześlij opinię